วันศุกร์ 20 ตุลาคม 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์
Home » กิจกรรมพิเศษ » สรุปผลการประชุมรัฐสภาระดับโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนฯ และการประชุม (GOPAC Annual General Meeting) ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

สรุปผลการประชุมรัฐสภาระดับโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนฯ และการประชุม (GOPAC Annual General Meeting) ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

A+ / A-

สรุปผลการประชุมรัฐสภาระดับโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (World parliamentary Forum on Sustainable Development) ระหว่างวันที่ ๕-๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ Nusa Dua เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

สรุปรายงานการประชุมการพัฒนายั่งยืน (5-8 ก.ย. 60) อินโดฯ

WPFSD-300x200

|  38 views

Leave a Comment

*

scroll to top