วันอังคาร , 24 กรกฎาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » วิฯ การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สนช. จัดสัมมนาเครือข่ายการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ จ. เชียงใหม่

วิฯ การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สนช. จัดสัมมนาเครือข่ายการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ จ. เชียงใหม่

ตุลาคม 12, 2017 9:55 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-
22406230_1498285160247234_4057763126022423924_n
วันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมี พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง ประธานคณะกรรมาธิการฯ เป็นประธานเปิดการสัมมนา พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษามาตรการส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะประมุขของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย กล่าวรายงาน และนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ
คณะกรรมาธิการฯ ได้จัดโครงการสัมมนาดังกล่าวเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ไปตามชุมชนต่าง ๆ อย่างทั่วถึง เพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลูกเสือชาวบ้าน อปพร. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๕๐๐ คน โอกาสนี้ พันเอก วรวุฒิ แสงทอง อนุกรรมาธิการ บรรยายเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับความมั่นคงของประเทศ”
22310295_1498285193580564_997861926495899657_n 22406434_1498285256913891_7360431175544353194_n 22448135_1498285393580544_1164233487966601169_n
|  264 views

Leave a Comment

*

scroll to top