วันอาทิตย์ , 21 ตุลาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » สนช. เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๗ ณ สหพันธรัฐรัสเซีย

สนช. เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๗ ณ สหพันธรัฐรัสเซีย

ตุลาคม 16, 2017 3:10 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, ต่างประเทศ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๗ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (The 137th IPU Assembly and related meetings) ซึ่งถือเป็นการประชุมสมัชชาที่มีจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมสูงเป็นประวัติการณ์ กว่า ๑,๖๐๐ คน จากประเทศสมาชิกทั้งหมด ๑๗๓ ประเทศทั่วโลก โดยระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ มีการเข้าร่วมการประชุมที่สำคัญ ดังนี้

วันเสาร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ คณะผู้แทนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเข้าร่วมการประชุมอาเซียน+๓ และการประชุมกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์เอเชียแปซิฟิกที่ไทยเป็นสมาชิก จากนั้น เข้าร่วมการประชุมสหภาพรัฐสภาสตรี (Forum of Women Parliamentarians) ซึ่งนางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะกรรมาธิการสหภาพรัฐสภาสตรี (Bureau of Women Parliamentarians) ได้รับเกียรติจากที่ประชุมเสนอชื่อให้ทำหน้าที่ผู้นำเสนอรายงาน (Rapporteur) ต่อมา เวลา ๑๙.๓๐ นาฬิกา คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ โดยมี นายวลาดิเมียร์ ปูติน ประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ EXPO Forum นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย


วันอาทิตย์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ คณะผู้แทนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เข้าร่วมการประชุมที่สำคัญ ณ พระราชวัง Tavrichesky Palace นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย ได้แก่ การประชุมคณะมนตรีบริหารสหภาพรัฐสภา (Governing Council) ซึ่งเลขาธิการ IPU ได้รายงานให้ที่ประชุมคณะมนตรีบริหาร รับทราบถึงพัฒนาการทางการเมืองของประเทศไทย ที่กำลังมุ่งหน้าสู่การเลือกตั้งในปี ๒๕๖๑ ตามกรอบเวลาใน Roadmap ประชาธิปไตยของไทย จากนั้น มีการประชุมสมัชชา (Assembly) ครั้งที่ ๑๓๗ ซึ่งมีหัวข้อหลักในการอภิปรายทั่วไป (General Debate) ได้แก่ “การส่งเสริมพหุนิยมด้านวัฒนธรรมและสันติภาพ ผ่านการหารือระหว่างชนต่างความเชื่อและเชื้อชาติ” (Promoting Cultural Pluralism and Peace through Inter-faith and Inter-ethnic Dialogue) นอกจากนี้ คณะผู้แทนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เข้าร่วมการประชุมและร่วมอภิปรายในการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญของสหภาพรัฐสภา ได้แก่ คณะกรรมาธิการสามัญว่าด้วยประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน (Standing Committee on Democracy and Human Rights) และคณะกรรมาธิการสามัญว่าด้วยกิจการสหประชาชาติ (Standing Committee on UN Affairs) ซึ่ง นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เข้าร่วมการประชุมและร่วมอภิปรายในฐานะกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญว่าด้วยกิจการสหประชาชาติ (Member of the Bureau of Standing Committee on UN Affairs)


นอกจากนี้ คณะผู้แทนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ยังได้เข้าร่วมพบปะหารือทวิภาคีกับคณะผู้แทนรัฐสภามองโกเลีย และคณะผู้แทนรัฐสภาเบลเยียม ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นในหลายประเด็น อาทิ ลู่ทางในการกระชับความสัมพันธ์และการขยายความร่วมมือในด้านต่างๆ ระหว่างกัน รวมถึงเปิดโอกาสให้คณะผู้แทนของมองโกเลียและเบลเยียมได้รับทราบถึงพัฒนาการทางการเมืองของไทยในปัจจุบันที่กำลังเดินหน้าตามโรดแมปที่วางไว้


ทั้งนี้ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการประชุมสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๗ มีกำหนดจะเดินทางถึงนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย ในวันจันทร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๕ นาฬิกา และจะเข้าร่วมการประชุมในวันที่ ๑๗-๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

S__12116042 S__12116043 S__12116044 S__12116045 S__12116046 S__12116047

|  910 views

Leave a Comment

*

scroll to top