วันเสาร์ , 15 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ เข้าร่วมการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา (ASGP) ครั้งที่ ๑๓๗ ณ สหพันธรัฐรัสเซีย

ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ เข้าร่วมการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา (ASGP) ครั้งที่ ๑๓๗ ณ สหพันธรัฐรัสเซีย

ตุลาคม 17, 2017 1:33 pm by: Category: กิจกรรมพิเศษ, กิจกรรมสำนักงานฯ, ต่างประเทศ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

ระหว่างวันที่ ๑๔–๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ นางละออ ภูธรใจ ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ในฐานะสมาชิกสมาคมเลขาธิการรัฐสภา และคณะ เข้าร่วมการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา (ASGP) ครั้งที่ ๑๓๗ ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย
สำหรับพิธีเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยเลขาธิการรัฐสภาสหพันธรัฐรัสเซีย กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมการประชุมและได้นำเสนอระบบรัฐสภาของสหพันธรัฐรัสเซีย จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้เลขาธิการหรือผู้แทนจากรัฐสภานานาประเทศที่เข้าร่วมการประชุมได้นำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหลากหลายหัวข้อ อาทิ การบริหารจัดการร่วมกันระหว่างสภาในระบบรัฐสภาคู่ในสมาพันธรัฐสวิส การจัดการและการกำกับดูแลในสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐบราซิล
ในช่วงบ่าย เป็นการนำเสนอและการอภิปรายภายใต้หัวข้อ “การมีส่วนร่วมของประชาชน” โดยเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรราชอาณาจักรโมร็อกโก ซึ่งได้นำเสนอการมีส่วนร่วมของพลเมืองในกระบวนการนิติบัญญัติ จากนั้น เลขาธิการฮังการี ได้นำเสนอการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการนิติบัญญัติ (E-Legislation) ในรัฐสภา นอกจากนี้ ยังได้มีการนำเสนอในเรื่องบทบาทของสำนักงานเลขาธิการโลกสภาอินเดียในการสนับสนุนการให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่สมาชิกรัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งภายหลังการนำเสนอประเด็นต่างๆ ข้างต้น ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น พร้อมทั้งเสนอแนะในประเด็นของแต่ละประเทศด้วย
โอกาสนี้ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เจ้าภาพจัดการประชุมได้จัดให้ผู้เข้าร่วมประชุม ASGP ได้เดินทางไปทัศนศึกษายังสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และทางศาสนาของนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย อาทิ โบสถ์ Savior on Spilled Blood พิพิธภัณฑ์ศิลปะรัสเซีย พิพิธภัณฑ์ Stage Hermitage โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผู้เข้าร่วมการประชุมได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาความสำคัญและความยิ่งใหญ่ทางประวัติศาสตร์ของนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ในฐานะที่เคยเป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิรัสเซียมากว่าสองร้อยปี

S__2252820 S__2252821 S__2252822

|  227 views

Leave a Comment

*

scroll to top