วันอังคาร , 23 ตุลาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » สนช. จัดนิทรรศการแสดงผลงานของผู้ชนะการประกวดเรื่อง “ความดี” ตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สนช. จัดนิทรรศการแสดงผลงานของผู้ชนะการประกวดเรื่อง “ความดี” ตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ตุลาคม 17, 2017 9:53 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันอังคารที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐-๑๘.๔๐ นาฬิกา ณ ลานอีเดน ๒ ชั้น ๒ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ คณะกรรมการประกวดผลงานเรื่อง “ความดี” ตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดพิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงานของผู้ชนะการประกวดเรื่อง “ความดี” ตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธี และนางสาวจินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานกรรมการฯ กล่าวรายงาน โอกาสนี้ ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ “ความดี” ตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
การจัดนิทรรศการแสดงผลงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ลานอีเดน ๒ ชั้น ๒ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

1508251650936

1508251652616

1508251654190

1508251655694

1508251659809

1508251661191

|  458 views

Leave a Comment

*

scroll to top