วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » คกก. สรรหากรรมการการเลือกตั้ง มีมติกำหนดวันรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหา ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ต.ค. ๒๖๐ ถึงวันที่ ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๐

คกก. สรรหากรรมการการเลือกตั้ง มีมติกำหนดวันรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหา ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ต.ค. ๒๖๐ ถึงวันที่ ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๐

ตุลาคม 18, 2017 2:51 pm by: Category: กิจกรรมพิเศษ, สรรหา แต่งตั้ง, หน้าหลัก, แต่งตั้ง สรรหา Leave a comment A+ / A-

DSC_1367

วันพุธที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒
คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง ได้มีการประชุมเพื่อดำเนินการพิจารณาสรรหาบุคคลผู้สมควร
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยที่ประชุมได้มีมติกำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหา ตั้งแต่
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๖๐ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ และชั้น ๑ อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานสรรหาและแต่งตั้ง สำนักกำกับและตรวจสอบ โทร. ๐ ๒๒๔  ๑๕๘๔, ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๘๘, ๐ ๑๘๓๑ ๙๓๓๖-๗ หรือที่ www.senate.go.th

สำหรับคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง ประกอบด้วย นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานกรรมการ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ
นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด บุคคลซึ่งศาลรัฐธรรมนูญแต่งตั้ง ได้แก่ ศาสตราจารย์
เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ บุคคลซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินแต่งตั้ง ได้แก่ ศาสตราจารย์ไพโรจน์ กัมพูสิริ และบุคคลซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแต่งตั้ง ได้แก่ นายประเสริฐ โกศัลวิตร

DSC_1346 DSC_1350

|  1,386 views

Leave a Comment

*

scroll to top