วันอาทิตย์ , 16 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดกิจกรรม “การฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Basic Life Support ตาม AHA Guideline 2015 (American Heart Association)”

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดกิจกรรม “การฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Basic Life Support ตาม AHA Guideline 2015 (American Heart Association)”

พฤศจิกายน 2, 2017 1:50 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

S__24371221

วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๑ อาคาร ๑ ชั้น ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนประดิพัทธ์ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง
ในฐานะประธานกรรมการบูรณาการ ประสานงาน กรณีกู้ชีพฉุกเฉิน เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “การฝึกอบรม
การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Basic Life Support ตาม AHA Guideline 2015 (American Heart Association)”
ซึ่งจัดโดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

S__2654406 S__24371222

|  226 views

Leave a Comment

*

scroll to top