วันอาทิตย์ , 16 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » ประธาน สนช. รับหนังสือจากกลุ่มตัวแทนชุมชนประชานิเวศน์ ๓ เพื่อขอคัดค้านการสร้างถนน “โครงการสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี”

ประธาน สนช. รับหนังสือจากกลุ่มตัวแทนชุมชนประชานิเวศน์ ๓ เพื่อขอคัดค้านการสร้างถนน “โครงการสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี”

พฤศจิกายน 2, 2017 2:02 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

DSC_8080

วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  สูทกวาทิน สมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหนังสือร้องเรียนจากกลุ่มประชาชนตัวแทนชุมชนประชานิเวศน์ ๓ เพื่อขอคัดค้าน
การสร้างถนนของกรมทางหลวงชนบท “โครงการสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี” เนื่องจากเป็นพื้นที่ชุมชนหนาแน่น หากมีโครงการก่อสร้างประชาชนส่วนใหญ่เป็นครอบครัวใหญ่ที่พักอาศัย มีทั้งอาคาร ห้องพัก หอพัก และบ้านพักของผู้ที่มีรายได้น้อยถึงปานกลาง อีกทั้งยังเป็นสังคมผู้สูงอายุที่ต้องการความมั่นคง จึงไม่สมควรอย่างยิ่งในการตัดถนนผ่ากลางชุมชนที่มีประชากรที่อาจได้รับผลกระทบมากมายเช่นนี้ รวมทั้งอาจส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพความปลอดภัยในชีวิตของเด็กในชุมชน ที่สืบเนื่องมาจากการจัดทำโครงการ
ดังกล่าวได้

DSC_8088 DSC_8099

 

|  338 views

Leave a Comment

*

scroll to top