วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เปิดงานและปาฐกถาโครงการเสวนาวิชาการ สำนักงบประมาณของรัฐสภา เรื่อง “๓ ปี PBO พลวัตใหม่ของฝ่ายนิติบัญญัติ”

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เปิดงานและปาฐกถาโครงการเสวนาวิชาการ สำนักงบประมาณของรัฐสภา เรื่อง “๓ ปี PBO พลวัตใหม่ของฝ่ายนิติบัญญัติ”

พฤศจิกายน 2, 2017 2:13 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

DSC_2962

วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ นายสุรชัย
เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานพิธีเปิดและปาฐกถาโครงการเสวนาวิชาการ สำนักงบประมาณของรัฐสภา เรื่อง “๓ ปี PBO พลวัตใหม่ของฝ่ายนิติบัญญัติ” พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “๓ ปี PBO พลวัตใหม่ของฝ่ายนิติบัญญัติ : ในการพิจารณางบประมาณแผ่นดิน” ซึ่งสำนักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎรจัดขึ้น โดยมี สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลเอก ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ
พลเรือเอก อมรเทพ ณ บางช้าง รองศาสตราจารย์ ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน และนายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ร่วมเป็นวิทยาเสวนาวิชาการ หัวข้อ “PBO กับการพิจารณางบประมาณแผ่นดิน : ทัศนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ”

DSC_2929 DSC_2947 DSC_3006

|  359 views

Leave a Comment

*

scroll to top