วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » ประธาน สนช. รับหนังสือจากเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เพื่อขอให้ สนช. เร่งดำเนินการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้เป็นรูปธรรม

ประธาน สนช. รับหนังสือจากเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เพื่อขอให้ สนช. เร่งดำเนินการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้เป็นรูปธรรม

พฤศจิกายน 6, 2017 4:17 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันจันทร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหนังสือจาก นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย และคณะ ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติเร่งรัดดำเนินการเพื่อให้การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเป็น ๑ ในการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ ๑๑ ด้านของรัฐบาลปรากฏผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยเฉพาะการปฏิรูปศาลและวิธีพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมซึ่งพบว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้อำนาจของศาลหรือผู้พิพากษา ไม่ว่าจะเป็นการใช้ดุลยพินิจอย่างอิสระและกว้างขวางโดยไม่กรอบจำกัด การใช้อำนาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำพิพากษาทั้ง ๆ ที่อ่านคำพิพากษาต่อหน้าคู่กรณีแล้ว การจัดทำคำพิพากษาที่ล่าช้าเกินสมควร เป็นต้น โดยคณะฯ ได้มีข้อเสนอ ๔ ประการ ดังนี้
๑. สร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานของศาลยุติธรรมและคำพิพากษาที่ให้ประชาชนเข้าใจได้ง่าย
๒. สร้างระบบการรับเข้าทำงานอย่างโปร่งใสและระบบการให้ออกจากงานของผู้พิพากษาและตุลาการอย่างเด็ดขาด
๓. สร้างระบบยุติธรรมที่มีความเป็นมืออาชีพและเป็นกลาง
๔. สร้างกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบระบบการพิจารณาคดี

ทั้งนี้ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวว่า ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงการทำงานของศาลได้ เนื่องจากรัฐธรรมนูญรับประกันความเป็นอิสระในการทำงานของศาลในการพิจารณาคดี อย่างไรก็ตาม หากพบว่าผู้พิพากษาประพฤติมิชอบก็มีกระบวนการดำเนินการพิจารณาลงโทษอยู่แล้ว สำหรับคดีความต่างๆ หากพบปัญหาไม่ได้รับความยุติธรรมก็ไปยื่นเรื่องต่อองค์กรที่ดูแลอยู่ เช่น สภาทนายความได้

S__2736198 S__2736199 S__2736200 S__2736201

 

|  290 views

Leave a Comment

*

scroll to top