วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » ประธาน กมธ.การเกษตรและสหกรณ์ รับหนังสือร้องเรียนปัญหาราคายางพาราตกต่ำจากตัวแทนชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสุราษฎร์ธานี จำกัด

ประธาน กมธ.การเกษตรและสหกรณ์ รับหนังสือร้องเรียนปัญหาราคายางพาราตกต่ำจากตัวแทนชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสุราษฎร์ธานี จำกัด

พฤศจิกายน 7, 2017 3:23 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันอังคารที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ พลเอก ดนัย มีชูเวท ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหนังสือจากนายเพิก เลิศวังพง ตัวแทนชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสุราษฎร์ธานี จำกัด ขอร้องเรียนกรณีปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวสวนยาง โดยมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว การเก็งกำไรในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าในต่างประเทศ เช่น SICOM TOCOM SHFE ส่วนปัจจัยภายในมีสาเหตุหลักมาจากการบริหารจัดการที่ผิดพลาดของการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ทั้งการกำหนดกฎเกณฑ์การบริหารตลาดยางพารา ซึ่งเป็นแหล่งอ้างอิงราคาภายในประเทศจนต้องปิดตลาดครั้งละหลายวันต่อเนื่องกันหลายครั้ง ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในตลาดกลางอ้างอิงราคาของประเทศเป็นอย่างมาก การขายยางในสต๊อกของรัฐในเวลาที่ไม่เหมาะสมทำให้ราคายางตกลงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการร่วมทุนกับบริษัทเอกชน ๕ แห่ง แห่งละ ๒๐๐ ล้านบาท รวม ๑,๒๐๐ ล้านบาท ซึ่งส่งผลทำให้กลไกตลาดหมดความน่าเชื่อถือ ดังนั้น จึงขอเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา ดังนี้
๑. มอบหมายให้นายนายเพิก เลิศวังพง ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องยางพารา เป็นตัวแทนของชาวสวนยางมีหน้าที่ประสานงานกับรัฐบาลจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
๒. ขอให้ยกเลิกการร่วมทุนของบริษัทเอกชน 5 แห่งกับการยางแห่งประเทศไทยโดยด่วน เนื่องจากเป็นการกระทำที่สร้างความไม่เป็นธรรมให้กับวงการยางและส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของการยางแห่งประเทศไทยในฐานะองค์กรที่มีหน้าที่กำกับดูแลและส่งเสริมด้านยางพารา
๓. ขอให้ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย แสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยการลาออกหรือให้ปลดออก เนื่องจากขาดวิสัยทัศน์และความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการองค์กรและไม่สามารถทำให้ความเป็นอยู่ของชาวสวนยางดีขึ้นได้ หากยังอยู่ในตำแหน่งต่อไป จะส่งผลเสียหายร้ายแรงและสร้างความแตกแยกระหว่างเกษตรกรชาวสวนยางกับการยางแห่งประเทศไทย

S__2736492 S__2736493 S__2736494

|  205 views

Leave a Comment

*

scroll to top