วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » ประธาน สนช. ให้การรับรองเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทย ในโอกาสที่พ้นจากหน้าที่ในประเทศไทย

ประธาน สนช. ให้การรับรองเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทย ในโอกาสที่พ้นจากหน้าที่ในประเทศไทย

พฤศจิกายน 7, 2017 3:44 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, ต่างประเทศ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันอังคารที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร
วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองนายฆิลเบร์โต ฟอนเซกา กีมาไรซ์ เด โมว์รา
(H.E. Mr. Gilberto Fonseca Guimaraes de Moura) เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำ
ประเทศไทย ในโอกาสที่พ้นจากหน้าที่ในประเทศไทย โดยมี คณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-บราซิล นำโดย พลเรือเอก พลวัฒน์ สิโรดม รองประธานกลุ่มมิตรภาพฯ พร้อมด้วย นายนัฑ ผาสุข
เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมให้การรับรอง


โอกาสนี้ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้กล่าวแสดงความขอบคุณเอกอัครราชทูตฯ ที่ได้เข้าร่วมงานเสวนาทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติแก่คณะทูตานุทูตและผู้บริหารองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ ณ อาคารรัฐสภา พร้อมกล่าวถึงความสัมพันธ์ของไทยและบราซิลที่ได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเป็นเวลา ๕๘ ปีมาแล้ว และดำเนินไปด้วยดีในทุกด้าน โดยได้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้นำระดับสูงหลายครั้ง รวมถึงในระดับรัฐสภาได้มีการจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาระหว่างกัน ซึ่งเห็นควรส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองฝ่ายได้ส่งเสริมความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือที่เข้มแข็งยิ่งขึ้นระหว่างกัน และมุ่งหวังให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันมากขึ้นในอนาคต


ด้านเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวขอบคุณและพร้อมที่จะสนับสนุนและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบราซิล
กับไทยให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะทางด้านรัฐสภา ซึ่งบราซิลจะให้ความร่วมมือกับไทยอย่างเต็มที่
เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในระดับทวิภาคีและจะขยายความร่วมมือ
ให้ครอบคลุมในด้านต่างๆ เพื่อประโยชน์และความผาสุกร่วมกันของทั้งสองประเทศต่อไป

S__2736554 S__2736555 S__2736556 S__2736557

|  269 views

Leave a Comment

*

scroll to top