วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » เลขาธิการวุฒิสภา ให้การรับรองคณะข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา

เลขาธิการวุฒิสภา ให้การรับรองคณะข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา

พฤศจิกายน 13, 2017 7:12 pm by: Category: กิจกรรมพิเศษ, กิจกรรมสำนักงานฯ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้อง ๓๐๖ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ให้การรับรองคณะข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา นำโดย Mr. Som Savuth ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโอกาสเดินทางศึกษาดูงานด้าน ICT และระบบงานด้านนิติบัญญัติ ณ วุฒิสภาไทย ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๗ พฤศิกายน ๒๕๖๐ โดยมีผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมให้การรับรอง จากนั้น คณะฯ ได้เยี่ยมชมห้องประชุมรัฐสภา และสถานีวิทยุสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (NLA Radio) ซึ่งออกอากาศด้วยระบบอินเทอร์เน็ต

การศึกษาดูงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้าน ICT ในการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติของทั้งสองประเทศและเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างข้าราชการของทั้งสองสำนักงานต่อไป

1510574670459 1510574674600 1510574668295 1510574672396

|  318 views

Leave a Comment

*

scroll to top