วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ.การพาณิชย์ฯ ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับปลัดกระทรวงแรงงานเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

กมธ.การพาณิชย์ฯ ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับปลัดกระทรวงแรงงานเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

พฤศจิกายน 13, 2017 7:19 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร อาคารสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วยนายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมาธิการ คนที่สอง และพลเอก ศุภกร สงวนชาติศรไกร กรรมาธิการ ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงานและผู้บริหารกระทรวงแรงงานเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รวมถึงปัญหาแรงงานต่างด้าวและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการเสนอแนะและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว อาทิ ปัญหาการบริหารจัดการคนต่างด้าว ตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. …. การเปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวทั่วประเทศ (เฉพาะแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารการทำงาน)

1510574680417 1510574683767 1510574682518 1510574685194

|  300 views

Leave a Comment

*

scroll to top