วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. การเกษตรและสหกรณ์ สนช. ลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านการปลูกกาแฟอย่างครบวงจร จ. ชุมพร

กมธ. การเกษตรและสหกรณ์ สนช. ลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านการปลูกกาแฟอย่างครบวงจร จ. ชุมพร

พฤศจิกายน 14, 2017 1:23 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

S__15335505

วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย
พลเอก ดนัย มีชูเวท ประธานคณะกรรมาธิการฯ ศึกษาดูงานด้านการเกษตรและผลิตภัณฑ์กาแฟ เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนสหกรณ์และเกษตรกรผู้เพาะปลูกกาแฟของศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร โดยมี นายณรงค์ พลละเอียด
ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และ นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ให้การต้อนรับ ทั้งนี้
คณะฯ ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกาแฟ การเพาะกล้ากาแฟ การปลูกกาแฟแบบสวนผสมผสาน
การผลิตเมล็ดกาแฟโรบัสต้าแบบเปียก โรงอบกาแฟพลังงานแสงอาทิตย์ และการคั่วกาแฟของกลุ่มเกษตรกรถ้ำสิงห์ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาการเพาะเลี้ยงกาแฟของศูนย์วิจัย และแนวทางการเพาะปลูกกาแฟร่วมกับพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ อาทิ ทุเรียน ปาล์ม (สวนผสมผสาน)

จากนั้น คณะฯ ศึกษาดูงานการปลูกกาแฟเชิงเดี่ยว ณ ตำบลรับร่อ เพื่อดูงานด้านเกษตรกรก้าวหน้า โดยมี
นางสุพัตรา เงินทอง ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการของหน่วงงานรัฐที่ช่วยพัฒนาด้านการเกษตรให้ข้อมูล
นอกจากนี้ ศึกษาดูงานด้านการวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืช ของบริษัทควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักส์ท จำกัด ซึ่งเป็นการวิจัยปรับปรุงพันธุ์กาแฟให้มีผลผลิตที่สูงขึ้นและคุณภาพดีขึ้น เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟนำเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพไปเพาะปลูก รวมทั้ง ศึกษาดูงานสหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟของจังหวัดชุมพร อาทิ การเก็บบ่มเมล็ดกาแฟ การรับซื้อเมล็ดกาแฟ วิธีการผลิต และการบรรจุกาแฟซอง

S__15335493 S__15335494 S__15335496

|  302 views

Leave a Comment

*

scroll to top