วันอาทิตย์ , 21 ตุลาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » สนช. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากส่วนราชการท้องถิ่น ในโครงการ สนช. พบประชาชน ณ จังหวัดเพชรบูรณ์

สนช. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากส่วนราชการท้องถิ่น ในโครงการ สนช. พบประชาชน ณ จังหวัดเพชรบูรณ์

พฤศจิกายน 19, 2017 8:41 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, สภาจำลองสัญจร, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ที่ว่าการอำเภอเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายพรศักดิ์ เจียรณัย ในฐานะหัวหน้าคณะฯ ลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากส่วนราชการท้องถิ่น ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายประกรณ์ ตั้งใจตรง นายอำเภอเขาค้อ ให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ เนื่องจากประชาชนในพื้นที่มีความกังวลตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ ๖๔/๒๕๕๗ เรื่อง การปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกและการทำลายทรัพยากรป่าไม้ ซึ่ง นายพรศักดิ์ ได้ชี้แจงว่า ขอให้ประชาชนอย่ากังวลเนื่องจาก คสช. ได้ออกคำสั่งที่ ๖๖/๒๕๕๗ เรื่อง เพิ่มเติมหน่วยงานสำหรับการปราบปราม หยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้และนโยบายการปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวในสภาวการณ์ปัจจุบัน โดยในข้อ ๒.๑ ระบุว่า การดำเนินการใด ๆ ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ที่มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่ดินทำกิน ซึ่งได้อาศัยอยู่บนที่เดิมนั้นๆ ก่อนคำสั่งนี้มีผลบังคับใช้ ยกเว้นผู้ที่บุกรุกใหม่ที่จะต้องดำเนินการสอบสวน และพิสูจน์ทราบเพื่อกำหนดวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป เท่านั้น

1511097314354

1511097316658

1511097320549

|  233 views

Leave a Comment

*

scroll to top