วันอาทิตย์ , 21 ตุลาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ.การคมนาคม เข้าพบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อหารือแนวทางในการเชื่อมโยงเส้นทางตามยุทธศาสตร์ One Belt One Road ไทย – จีน

กมธ.การคมนาคม เข้าพบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อหารือแนวทางในการเชื่อมโยงเส้นทางตามยุทธศาสตร์ One Belt One Road ไทย – จีน

พฤศจิกายน 28, 2017 3:17 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, ต่างประเทศ, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ นำโดย พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ ประธานคณะกรรมาธิการ เข้าพบ H. E. Mr. Day Dongchang
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อหารือแนวทางในการเชื่อมโยงเส้นทางตาม
ยุทธศาสตร์ One Belt One Road ไทย – จีน โดยสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมให้การสนับสนุนโครงสร้าง
ด้านการคมนาคมในทุกด้าน ทั้งด้านทางรางและการพัฒนากองเรือพาณิชย์ของไทย


จากนั้น เดินทางไปยังกรมการบินพลเรือนของสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการบินของไทย ภายหลังจากที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation
Organization – ICAO) ปลดธงแดง ซึ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความพร้อมทั้งทางด้านเทคโนโลยีและ
บุคลากรและพร้อมที่จะถ่ายทอดให้กับประเทศไทย

S__3301651 S__3301652 S__3301653 S__3301654

|  213 views

Leave a Comment

*

scroll to top