วันอาทิตย์ , 21 ตุลาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » สนช. พบประชาชน ร่วมประชุมหารือและรับฟังปัญหากับตัวแทนกลุ่มสตรี จ.ชัยนาท 

สนช. พบประชาชน ร่วมประชุมหารือและรับฟังปัญหากับตัวแทนกลุ่มสตรี จ.ชัยนาท 

ธันวาคม 2, 2017 6:20 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันเสาร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวิมลคุณากร  ศาลากลางจังหวัดชัยนาท จังหวัดชัยนาท คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ และนางสาวอรจิต สิงคาลวณิช ร่วมประชุมหารือและรับฟังปัญหากับตัวแทนกลุ่มสตรี ประกอบด้วย ตัวแทนสตรีจากทุกอำเภอ คณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบลและระดับจังหวัด เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ รวมจำนวน 120 คน ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดชัยนาท โดยมี นายชุติยันต์ วัจนะรัตน์ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดชัยนาท ให้การต้อนรับ
    ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สะท้อนปัญหาในพื้นที่ที่ต้องการให้แก้ไขปัญหาได้แก่ ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ปัญหาหนี้นอกระบบ เด็กติดเกมส์ ตลอดจนการขาดแคลนตลาดในการรองรับสินค้า ทั้งนี้ในส่วนที่สามารถแก้ไขได้ในระดับจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดรับไปดำเนินการ ในส่วนประเด็นปัญหาที่ต้องประสานในส่วนกลางคณะสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ร่วมพบปะประชาชนจะนำประเด็นปัญหาที่ได้รับไปสู่การแก้ไขภายใต้บทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

1512213029285

1512213031246

1512213033042

1512213034700

|  226 views

Leave a Comment

*

scroll to top