วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » แต่งตั้ง สรรหา » สรรหา แต่งตั้ง » คกก. สรรหากรรมการการเลือกตั้ง มีมติเลือกผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้งแล้ว ๕ คน

คกก. สรรหากรรมการการเลือกตั้ง มีมติเลือกผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้งแล้ว ๕ คน

ธันวาคม 6, 2017 9:27 am by: Category: สรรหา แต่งตั้ง, หน้าหลัก, แต่งตั้ง สรรหา Leave a comment A+ / A-

วันอังคารที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งได้มีการประชุม โดยได้เชิญผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับ
การแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม จำนวน ๑๕ คน มาเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงความคิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

จากนั้น คณะกรรมการสรรหาได้ลงมติเลือกผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งให้เหลือจำนวน ๕ คน ดังเอกสารแนบ

24796798_1547763948632688_7045131667664222315_n

24852435_1547764001966016_509848861654763783_n

S__24469885

|  1,038 views

Leave a Comment

*

scroll to top