วันอาทิตย์ , 21 ตุลาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » รองประธาน สนช. คนที่สอง นำคณะ สนช. พบปะประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการ สนช.พบประชาชน

รองประธาน สนช. คนที่สอง นำคณะ สนช. พบปะประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการ สนช.พบประชาชน

ธันวาคม 16, 2017 6:28 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันเสาร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พบปะประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนภาคเอกชน ตัวแทนภาคประชาชน จำนวนประมาณ ๖๐๐ คน ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ
จากประเด็นปัญหาที่ได้รับจากประชาชน จำนวน ๓๙ ราย ส่วนใหญ่เป็นประเด็นปัญหาความต้องการในพื้นที่ รองลงมาได้แก่ ปัญหาที่ดินทำกิน และปัญหาด้านคมนาคม ตามลำดับ และจากการนำเสนอของประชาชนยังมีประเด็นปัญหาในเรื่องการอยู่อาศัยในพื้นที่ป่าสงวนอีกด้วย ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะได้นำ
ประเด็นปัญหาทั้งหมดที่ได้รับไปสู่การแก้ไขภายใต้บทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
โอกาสนี้ นายกมลศิษฐ์ โรจน์ธนวิภัช นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดเชียงใหม่ ยื่นหนังสือถึงประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เสนอความเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ..) พศ. …. ซึ่งไม่สามารถป้องกันไม่ให้บุคคลที่ขาดคุณสมบัติเข้ามารับตำแหน่งอีกครั้งได้ โดยมีนางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ สมาชิก สนช. ในฐานะกรรมาธิการการกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เป็นผู้รับเรื่องแทน
นอกจากนี้ นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล สมาชิก สนช. เป็นผู้แทนคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ รับหนังสือจากนายนวลสรณ์ จิตรแก้ว เกี่ยวกับการขอจัดตั้งสหกรณ์บ้านเพิ่มพูนจำกัด รวมทั้งรับเรื่องร้องเรียนปัญหาลำไยล้นตลาดและราคาตกต่ำจากตัวแทนสหกรณ์ผู้ปลูกลำไยอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน นำโดยนายมงคล หมื่นอภัยอีกด้วย
โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ได้ดำเนินการมาแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๓๘ โดยจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่ ๗๓ ซึ่งมีกำหนดจะดำเนินการให้ครบทั้ง ๗๗ จังหวัดภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

1513423254879

1513423260642

   1513423266668 1513423264715 1513423262639

1513423272557

1513423268580

1513423270546

|  251 views

Leave a Comment

*

scroll to top