วันอาทิตย์ , 21 ตุลาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » คณะ สนช. ในโครงการ สนช.พบประชาชน ลงพื้นที่จัดกิจกรรมสภาจำลอง

คณะ สนช. ในโครงการ สนช.พบประชาชน ลงพื้นที่จัดกิจกรรมสภาจำลอง

ธันวาคม 16, 2017 7:13 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันเสาร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและอนุกรรมการโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบเยาวชน ประกอบด้วย ศาสตราจารย์นิสดารก์ เวชยานนท์ และพลเอก พิศณุ พุทธวงศ์ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมสภาจำลอง เพื่อเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาท้องถิ่นในจังหวัด โดยมีผู้ร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย เยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มนักเรียน นักศึกษาจากสภาเด็กและเยาวชน และผู้แทนจังหวัดเชียงใหม่จากหลายภาคส่วน รวมจำนวน ๒๗๐ คน ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดเชียงใหม่
โอกาสนี้ คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ยังได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ การปลูกฝังให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศชาติและแก้ไขปัญหาของจังหวัด รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนอีกด้วย

1513423834570

1513423836344

1513423838187

1513423840030

|  199 views

Leave a Comment

*

scroll to top