วันอาทิตย์ , 21 ตุลาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » โครงการ สนช. พบประชาชน ลงพื้นที่ศึกษาสภาพปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ จ.เชียงใหม่

โครงการ สนช. พบประชาชน ลงพื้นที่ศึกษาสภาพปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ จ.เชียงใหม่

ธันวาคม 17, 2017 10:11 am by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันเสาร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ จุดรับซื้อลำไย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นายพรศักดิ์ เจียรณัย นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ และพลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ ลงพื้นที่ศึกษาสภาพปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสุทิน จันทร์งาม นายอำเภอจอมทอง นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และนางภูษณิศ ไชยมณี ผู้แทนสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป และเกษตรกร จำนวน ๑๐๐ คนเข้าร่วม
ทั้งนี้ ผู้ร่วมประชุมได้สะท้อนปัญหาในพื้นที่ที่ต้องการให้แก้ไข ได้แก่ ปัญหาราคาลำไยตกต่ำ ปัญหาการปลูกลำไยมีต้นทุนสูง เช่น ปุ๋ยมีราคาแพง ไม่มีการกำหนดมาตรฐานของเครื่องร่อนลำไย และข่าวในหมู่ผู้ประกอบการกรณีประเทศอินโดนีเซียเลื่อนการนำเข้าลำไย ซึ่งปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ในระดับจังหวัด ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้รับไปแก้ไข ส่วนประเด็นปัญหาที่ต้องประสานในส่วนกลาง ทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติรับจะนำไปสู่การแก้ไขภายใต้บทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้
๑. ขอให้จังหวัดเชียงใหม่ตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษารวบรวมข้อมูลและแก้ไข
๒. เร่งรัดผลักดันให้จัดทำร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์กำหนดเครื่องคัดลำไยให้อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒
๓. นำปัญหาเกี่ยวกับลำไยของจังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นแบบเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาลำไยทั้งระบบต่อไป

1513430433605

1513430438565 1513430436987 1513430435406

|  298 views

Leave a Comment

*

scroll to top