วันอาทิตย์ , 21 ตุลาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » รองประธาน สนช. คนที่สอง เป็นประธานมอบรางวัล “บุคคลดีเด่นผู้ทำงานอุทิศตนเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคม”

รองประธาน สนช. คนที่สอง เป็นประธานมอบรางวัล “บุคคลดีเด่นผู้ทำงานอุทิศตนเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคม”

ธันวาคม 21, 2017 2:33 pm by: Category: กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

25593916_1561759710566445_2506875671794798163_n

วันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง เป็นประธานมอบรางวัลในโครงการยกย่องบุคคลผู้ทำงานอุทิศศตนเพื่อ
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ซึ่งคณะอนุกรรมการพบปะและช่วยเหลือบุคคลด้อยโอกาส ในคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนจัดขึ้น เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติกลุ่มบุคคลซึ่งเป็น
จิตอาสาช่วยเหลือบุคคลด้อยโอกาสโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน โดยจัดให้มีการมอบรางวัล “บุคคลดีเด่นผู้ทำงานอุทิศตนเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคม” โดยคัดเลือกรายชื่อจากบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอเข้ามา พร้อมทั้งได้ลงพื้นที่ศึกษาสภาพความเป็นอยู่ สภาพแวดล้อมในการทำงานอุทิศตนเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคม เพื่อให้เห็นว่ามีการทำงานอย่างต่อเนื่องและเป็นที่ยอมรับจากชุมชนและสังคม รวมทั้งถอดบทเรียนความสำเร็จของบุคคลผู้ทำงานอุทิศตนเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคมอันจะนำไปสู่การใช้เป็นแนวทางในการทำงานให้กับผู้อื่นและเป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนได้เห็นถึงความอดทน ความเสียสละอุทิศตนเพื่อสังคม และตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลช่วยเหลือ

สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล “บุคคลดีเด่นด้านอุทิศตนเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคม” จำนวน ๑๐ คน มีดังนี้
๑. นายธงชัย ปาลวัฒน์ “จิตอาสาขาเหล็ก”
๒. นายฤชวีพัฒน์ จิราวัฒน์มงคล ” นางฟ้าซาลอน”
๓. ลุงสิดิษ ประมงกิจ “จิตอาสา เพื่อชาวมอแกน”
๔. ครูสมพิศ แก้วใจดี “ครูผู้อุทิศตนเพื่อบ้านเกิด”
๕. ครูนยพพร ศรีมงคล “สาวชาวกรุงมุ่งสู่ครูชนบท”
๖. ครูนิตยา วรนุช “ครูผู้เสียสละ”
๗. ครูพรธิภา จันสุระวงษ์ “ครู ข้างถนน เพื่อเด็กๆ ชาวชุมชน”
๘. Mrs. Catherine Ruth Riley-Bryan “ฝรั่งหัวใจไทย”
๙. นายณัฐพล พุฒวงษ์ “ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสากู้ภัย”
๑๐. ซีสเตอร์มีนา อดุลย์เกษม “หญิงแกร่งแห่งแดนใต้

25446071_1561759670566449_4065194999840669966_n 25507679_1561759607233122_8077229025867303930_n 25508113_1561759763899773_8775621456148055467_n 

|  332 views

Leave a Comment

*

scroll to top