วันอาทิตย์ , 21 ตุลาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » บุคคลและคณะบุคคลเข้ารับพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่จากประธาน สนช.

บุคคลและคณะบุคคลเข้ารับพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่จากประธาน สนช.

ธันวาคม 26, 2017 6:26 pm by: Category: กิจกรรมพิเศษ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีบุคคลและคณะบุคคลเข้ารับพร
เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ จากศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังนี้

– เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ นำโดย พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง ประธานคณะกรรมาธิการ

– เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมคณะ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

– เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง

DSC_7755 DSC_7758

DSC_2448 DSC_2451 DSC_2551 DSC_2553

|  164 views

Leave a Comment

*

scroll to top