วันเสาร์ , 15 ธันวาคม 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » พระราชบัญญัติประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ ตอน ๑๓๑ ก (๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐) (๔ เรื่อง)

พระราชบัญญัติประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ ตอน ๑๓๑ ก (๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐) (๔ เรื่อง)

ธันวาคม 28, 2017 9:26 am by: Category: พิจารณากฎหมาย, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-
26168546_1567776943298055_6692479183482103100_n
พระราชบัญญัติประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ ตอน ๑๓๑ ก (๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐) รวม ๔ เรื่อง
 
๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐
 
๒. พระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
 
๓. พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
 
๔. พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
|  776 views

Leave a Comment

*

scroll to top