วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » คณะอนุ กมธ. กิจการผู้สูงอายุ หารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประเด็นนโยบาย แผนงานด้านผู้สูงอายุและการขับเคลื่อนสังคมผู้สูงอายุเป็นวาระแห่งชาติ

คณะอนุ กมธ. กิจการผู้สูงอายุ หารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประเด็นนโยบาย แผนงานด้านผู้สูงอายุและการขับเคลื่อนสังคมผู้สูงอายุเป็นวาระแห่งชาติ

มกราคม 8, 2018 5:04 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันจันทร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
คณะอนุกรรมาธิการกิจการผู้สูงอายุ ในคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดยพลเรือเอก พลวัฒน์ สิโรดม ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
ประชุมหารือร่วมกับ พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ และนางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ในประเด็นนโยบาย แผนงานด้านผู้สูงอายุและการขับเคลื่อนสังคมผู้สูงอายุเป็นวาระแห่งชาติ

1515405749395 1515405123810 1515405125239 1515405122056

|  240 views

Leave a Comment

*

scroll to top