วันอาทิตย์ , 21 ตุลาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดโครงการศึกษาวิเคราะห์ร่างกฎหมาย

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดโครงการศึกษาวิเคราะห์ร่างกฎหมาย

มกราคม 9, 2018 11:12 am by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันอังคารที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้อง ๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดการนำเสนอและอภิปรายผลการศึกษา โครงการศึกษาวิเคราะห์ร่างกฎหมายที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ เรื่อง “กลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทำกฎหมาย” พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาทของรัฐสภาในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย” ซึ่งสถาบันพระปกเกล้า ในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมงานวิชาการให้แก่รัฐสภาจัดขึ้นเพื่อให้นักวิจัยได้นำเสนอผลงานวิจัยต่อสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเสนอและพิจารณากฎหมาย องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันนำไปสู่การสร้างกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทำกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ และทำให้สิทธิในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนมีผลใช้บังคับได้อย่างแท้จริง

DSC_8195 DSC_8154 DSC_8173 DSC_8200

|  184 views

Leave a Comment

*

scroll to top