วันเสาร์ , 15 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » คณะครูและนักเรียน วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ จังหวัดสงขลา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สนช.

คณะครูและนักเรียน วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ จังหวัดสงขลา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สนช.

มกราคม 10, 2018 10:04 am by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, กิจกรรมสำนักงานฯ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันอังคารที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ นาฬิกา คณะครูและนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ จังหวัดสงขลา จำนวน ๗๗ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

S__3522565 S__3522568

|  327 views

Leave a Comment

*

scroll to top