วันเสาร์ , 15 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. การเศรษฐกิจฯ สนช. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงินในยุคดิจิทัล Financial Thailand 4.0

กมธ. การเศรษฐกิจฯ สนช. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงินในยุคดิจิทัล Financial Thailand 4.0

มกราคม 10, 2018 1:31 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ปิดความเห็น บน กมธ. การเศรษฐกิจฯ สนช. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงินในยุคดิจิทัล Financial Thailand 4.0 A+ / A-

วันพุธที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลอากาศเอก ชนะ อยู่สถาพร ประธานคณะกรรมาธิการฯ จัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ และนำเสนอผลงานด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการให้บริการทางการเงินในยุคดิจิทัลตามนโยบาย Financial Thailand 4.0 ของสถาบันการเงินของรัฐ คือ ธนาคารออมสิน โดยการจัดแสดงผลิตภัณฑ์และให้บริการต่าง ๆ ประกอบด้วย การเปิดให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของธนาคารออมสิน การเปิดบัญชีเงินฝาก รวมไปถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเงินแก่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้าราชการ พนักงานราชการ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป

DSC_3355

DSC_3366

DSC_3375

DSC_8383

|  278 views
scroll to top