วันอาทิตย์ , 16 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » อนุฯ ด้านการคมนาคมทางบกและทางราง (ใน กมธ. การคมนาคม) สนช. ลงพื้นที่ดูงานการปรับปรุงสะพานทางเข้าท่าอากาศยานดอนเมือง และจุดตัดทางแยกในพื้นที่ จ. พระนครศรีอยุธยา

อนุฯ ด้านการคมนาคมทางบกและทางราง (ใน กมธ. การคมนาคม) สนช. ลงพื้นที่ดูงานการปรับปรุงสะพานทางเข้าท่าอากาศยานดอนเมือง และจุดตัดทางแยกในพื้นที่ จ. พระนครศรีอยุธยา

มกราคม 10, 2018 3:04 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

76440

วันอังคารที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา นายวันชัย ศารทูลทัต รองประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางบกและทางราง เดินทางไปศึกษาดูความคืบหน้าโครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพานทางเข้าท่าอากาศยานดอนเมือง จากนั้นเวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา เดินทางไปศึกษาดูงานจุดตัดทางแยกในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณทางแยกวัดป่าโค ทางแยกวัดบรมวงศ์อิศรวราราม และทางแยกโรงงานกระดาษบางปะอิน เพื่อศึกษาสภาพพื้นที่และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ

76441

76443

76444

|  266 views

Leave a Comment

*

scroll to top