วันเสาร์ , 15 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » คกก. ติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สนช. เปิดนิทรรศการและผลงานด้านวิชาการเกี่ยวกับภารกิจการคุ้มครองสัตว์

คกก. ติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สนช. เปิดนิทรรศการและผลงานด้านวิชาการเกี่ยวกับภารกิจการคุ้มครองสัตว์

มกราคม 10, 2018 4:09 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

DSC_8436

วันพุธที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ บริเวณพื้นที่ส่วนหน้าอาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้จัดให้มีพิธีเปิดนิทรรศการเพื่อนำเสนอภารกิจในภาพรวมของคณะกรรมการในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ตลอดจนผลงานด้านวิชาการ ให้แก่บุคคลใน
วงงานรัฐสภา เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนที่มาติดต่อราชการให้ได้รับทราบ เพื่อเป็นการเผยแพร่ภารกิจของคณะกรรมการในการปกป้องคุ้มครองสัตว์ โดยมี นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง เป็นประธานในพิธี และนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมการ กล่าวรายงาน

สำหรับการทำงานของคณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีบทบาทสำคัญในการร่วมกันผลักดันแนวทางและมาตรการในการบูรณาการบทบาทหน้าที่และอำนาจในการปกป้องคุ้มครองสัตว์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และราชการส่วนท้องถิ่น ทั้งยังเปิดโอกาสให้ประชาชนและภาคประชาสังคมเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสะท้อนปัญหาเพื่อนำไปสู่การแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น ๕ กลุ่ม ได้แก่
๑) การดำเนินงานเกี่ยวกับสุนัขและแมว
๒) การดำเนินงานเกี่ยวกับลิง
๓) การดำเนินงานเกี่ยวกับช้าง
๔) การดำเนินงานเกี่ยวกับสัตว์ต่างถิ่น และ
๕) การดำเนินงานเกี่ยวกับสัตว์อื่น
ทั้งนี้ การจัดแสดงนิทรรศการดังกล่าวนี้ จะมีไปจนถึงวันศุกร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

DSC_8415

DSC_8462

DSC_8489

|  468 views

Leave a Comment

*

scroll to top