วันอังคาร , 11 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » ประธาน กมธ.การพาณิชย์ฯ รับหนังสือร้องเรียนจากผู้แทนบริษัท พิริยพูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดตามพ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. ๒๔๙๖ ในการนำเข้าผลิตภัณฑ์กาแฟ

ประธาน กมธ.การพาณิชย์ฯ รับหนังสือร้องเรียนจากผู้แทนบริษัท พิริยพูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดตามพ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. ๒๔๙๖ ในการนำเข้าผลิตภัณฑ์กาแฟ

มกราคม 11, 2018 5:42 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหนังสือจากคุณขนิษฐา พิริยพูล รองกรรมการผู้จัดการ ผู้แทนบริษัท พิริยพูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อร้องเรียนกรณีบริษัทฯ ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๔๙๖ ในการนำเข้าผลิตภัณฑ์กาแฟ และถูกกรมศุลกากรประเมินอากรพร้อมทั้งเงินเพิ่มอากรภาษีมูลค่าเพิ่ม เบี้ยปรับภาษีมูลค่าเพิ่ม และเงินเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าสินค้าในแบบแจ้งรายการประเมินโดยไม่ได้มีการพิจารณาข้อมูลตามที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงต่อกรมศุลกากรให้ครบถ้วน ซึ่งถือเป็นการดำเนินการที่ไม่เป็นธรรม ซี่งบริษัทได้มีประเด็นสำคัญโดยเห็นว่า บริษัทสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางศุลกากร ภายใต้พันธกรณีระหว่างประเทศได้หรือไม่ และการสำแดงอัตราภาษีอากรศุลกากรของสินค้าที่บริษัทนำเข้าถูกต้องหรือไม่ ทั้งนี้ ปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ไม่สอดคล้องกันระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง คือ กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง และกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สำหรับการใช้สิทธิประโยชน์ทางศุลกากรส่งผลกระทบต่อบริษัท จึงขอให้คณะกรรมาธิการฯ พิจารณาให้ความเป็นธรรมโดยให้กรมการค้าต่างประเทศมีหนังสือยืนยันแนวทางการตีความ แนวทางการปฏิบัติ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมการค้าต่างประเทศต่อกรมศุลกากรอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้การตีความและแนวทางปฏิบัติระหว่างกรมการค้าต่างประเทศและกรมศุลกากรสอดคล้องกัน

1515667011680 1515667010384 1515667012563

|  711 views

Related Posts

Leave a Comment

*

scroll to top