วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » สนช. ให้สัมภาษณ์รายการ “เคลียร์คัดชัดเจน” ประเด็น “ปัญหาเด็ก-เยาวชน กับโอกาสและการพัฒนายุค ๔.๐”

สนช. ให้สัมภาษณ์รายการ “เคลียร์คัดชัดเจน” ประเด็น “ปัญหาเด็ก-เยาวชน กับโอกาสและการพัฒนายุค ๔.๐”

มกราคม 11, 2018 5:48 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องส่ง ๓ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส บันทึกเทปสนทนาในรายการ “เคลียร์คัดชัดเจน” ในประเด็น “ปัญหาเด็ก-เยาวชน กับโอกาสและการพัฒนายุค ๔.๐” ออกอากาศในวันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๕ – ๑๑.๓๐ นาฬิกา ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)

1515667014968 1515667016279 1515667017389

|  450 views

Leave a Comment

*

scroll to top