วันอาทิตย์ , 21 ตุลาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » สนช. ลงพื้นที่พบปะประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญ

สนช. ลงพื้นที่พบปะประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญ

มกราคม 14, 2018 3:34 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจากรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง นำคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พบปะประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนภาคเอกชน และตัวแทนภาคประชาชน จำนวนประมาณ ๗๒๘ คน ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายสิริรัฐ
ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ให้การต้อนรับ

จากประเด็นปัญหาที่ได้รับจากประชาชน จำนวน ๑๓๙ ราย ส่วนใหญ่เป็นประเด็นปัญหาความต้องการในพื้นที่
รองลงมาได้แก่ ปัญหาด้านการเกษตร และปัญหาด้านคมนาคม ตามลำดับ และจากการนำเสนอของประชาชนยังมีประเด็นเรื่องปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเรื่องความรุนแรงต่อสตรีและการเลือกปฏิบัติ และต้องการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการหมู่บ้านอีกด้วย ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะได้นำประเด็นปัญหาทั้งหมดที่ได้รับไปสู่การแก้ไขภายใต้บทบาทอำนาจหน้าที่ต่อไป

นอกจากนี้ พลอากาศเอก ธงชัย แฉล้มเขตร สมาชิก สนช. ยังเป็นผู้แทนรับหนังสือจากกลุ่มประชาชนที่สนับสนุนโครงการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล นำโดยนายชาญชัย สุภิวงศ์ และกลุ่มที่คัดค้านนำโดยนางสาวจิราพร แก้วดี อีกด้วย

โอกาสนี้ คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ยังได้ร่วมกันมอบผ้าห่มพร้อมเครื่องอุปโภคเพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนจากภัยหนาวในเบื้องต้นให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๖๐๐ ชุด

โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ได้ดำเนินการมาแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๓๙ โดยจังหวัดอำนาจเจริญเป็นจังหวัดที่ ๗๔ ซึ่งมีกำหนดจะดำเนินการให้ครบทั้ง ๗๗ จังหวัดภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

1515918570918

1515918572540 1515918574203 1515918587424 1515918590002 1515918575711 1515918588688

|  385 views

Leave a Comment

*

scroll to top