วันอาทิตย์ , 21 ตุลาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » สนช. ลงพื้นที่ศึกษาสภาพปัญหาการปรับปรุงพนังกั้นน้ำเขื่อนลำเซบาย ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ

สนช. ลงพื้นที่ศึกษาสภาพปัญหาการปรับปรุงพนังกั้นน้ำเขื่อนลำเซบาย ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ

มกราคม 14, 2018 3:40 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ คณะสมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นายพรศักดิ์ เจียรณัย และนายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่ศึกษาสภาพปัญหาการปรับปรุงพนังกั้นน้ำเขื่อนลำเซบาย ในโครงการ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายวิรัช กลิ่นขจร นายอำเภอหัวสะพาน และนายเกียรติศักดิ์ ผัดวัง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญ ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ จากการรับฟังปัญหาของประชาชน พบว่า ในพื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาน้ำท่วมทุกปีเนื่องจากพนังกั้นน้ำ
ไม่สามารถรองรับน้ำไว้ได้ทำให้น้ำเอ่อล้นพนังกั้นน้ำเข้าท่วมพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่การเกษตรทำให้ประชาชน
ได้รับความเดือนร้อน โดยจากความต้องการประชาชนได้เสนอให้มีการเสริมพนังกั้นน้ำลำเซบาย ความยาว ๒๒ กิโลเมตร ให้ความแข็งแรง มั่นคง เสริมความสูงให้สูงขึ้น จาก ๑.๕ เมตร เป็น ๒ เมตร และเพิ่มความกว้างจาก
๔ เมตร เป็น ๖ เมตร เพื่อเป็นประโยชน์ในการสัญจรของพี่น้องประชาชนร่วมกัน

โอกาสนี้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เสนอแนะให้จัดทำแผนงาน โครงการ แนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อเสนอขอ
งบประมาณในการดำเนินการฯ และจะนำประเด็นปัญหาที่ได้รับไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกัน
หาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป

1515919048873 1515919053960 1515919052347 1515919050424

|  261 views

Leave a Comment

*

scroll to top