วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ.การบริหารราชการแผ่นดิน รับฟังปัญหาและแนวทางเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการรองรับการดำเนินโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย

กมธ.การบริหารราชการแผ่นดิน รับฟังปัญหาและแนวทางเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการรองรับการดำเนินโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย

มกราคม 14, 2018 8:47 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ด่านศุลกากรจังหวัดหนองคาย คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดยนายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ กรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการการจัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รับฟังบรรยายสรุปพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขปัญหา ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของจังหวัดในการรองรับการดำเนินโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย บทบาทและอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดในการประสานงานบูรณาการภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการคมนาคมขนส่ง การค้าและการลงทุน

1515937526595 1515937525422 1515937523950 1515937522731

|  459 views

Leave a Comment

*

scroll to top