วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม กมธ. การพาณิชย์ฯ สนช. (อนุฯ ๓ ด้าน) ประจำสัปดาห์

สรุปผลการประชุม กมธ. การพาณิชย์ฯ สนช. (อนุฯ ๓ ด้าน) ประจำสัปดาห์

มกราคม 19, 2018 9:54 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

bitcoin

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๗-๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และ การแรงงาน ได้ประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการพิจารณาศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านพาณิชย์ อุตสาหกรรม และด้านแรงงาน สรุปได้ดังนี้
๑. ด้านพาณิชย์
ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการการพาณิชย์ ได้มีการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมา การพัฒนารูปแบบ ประโยชน์และความเสี่ยงของ Bitcoin สรุปได้ดังนี้
– Bitcoin เป็นสกุลเงินในรูปแบบดิจิทัลที่ต้องใช้วิธีการเข้ารหัสที่ถูกสร้างและเก็บมูลค่าไว้ในโลกออนไลน์ เพื่อเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ โดยไม่ขึ้นกับสกุลเงินใด ๆ ซึ่ง Bitcoin สามารถใช้แทนเงินสดซื้อสินค้าออนไลน์ อาจคล้ายกับระบบซื้อขายออนไลน์ทั่วไปที่ใช้บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต โดยความพิเศษของ Bitcoin คือ ไม่มีสถาบันการเงินหรือหน่วยงานไหนเข้ามาควบคุม Bitcoin ได้ จึงทำให้ยังไม่มีรัฐบาลประเทศไหนออกมาประกาศยอมรับสกุลเงินดังกล่าวอย่างเป็นทางการ ขณะเดียวกันยังมีความเสี่ยงในด้านความปลอดภัยที่ Bitcoin ไม่มีตัวตนจริง จึงอาจสูญหายได้ หากถูกไวรัสที่มีผู้ไม่หวังดีปล่อยเข้ามาปั่นป่วนระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้การพิจารณาเกิดความรอบคอบ โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการจะเชิญผู้อำนวยการโครงการนวัตกรรมการลงทุน วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าร่วมพิจารณา
๒. ด้านแรงงาน
พิจารณาศึกษาตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. …. เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการจัดสัมมนาในวันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องโถงอาคารรัฐสภา ๑ ซึ่งร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์
พ.ศ. …. กระทรวงแรงงานกำลังจะจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา ๗๗ แห่งรัฐธรรมนูญฯ

๓. ด้านการสนับสนุนภารกิจพาณิชย์ อุตสาหกรรม และแรงงาน
คณะอนุกรรมาธิการสนับสนุนภารกิจพาณิชย์ อุตสาหกรรม และแรงงาน พิจารณาศึกษา “แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อลดการพึ่งพาแรงงานต่างด้าว” เพื่อส่งเสริมในเรื่องของการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต ด้วยมีแนวคิดที่จะลดการพึ่งพาแรงงานต่างด้าวโดย จะศึกษาในประเด็นดังนี้
๑) กฎหมายและวิธีการที่ใช้ในต่างประเทศ
๒) ประเภทอุตสาหกรรมที่ควรทำการศึกษา
๓) ศักยภาพและวิธีการในการนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนา
๔) สาเหตุที่ผู้ประกอบการเลือกนาแรงงานต่างด้าวมาใช้
๕) งาน 3d (งานหนัก งานสกปรก งานอันตราย) ที่คนไทยไม่ต้องการทำ จึงส่งผลให้ต้องมีการทดแทนด้วยแรงงานต่างด้าว
๖) การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ
๗) วุฒิการศึกษาที่เชื่อมโยงกับความต้องการแรงงาน
๘) ข้อมูลแรงงานต่างด้าวที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น
๔. การเดินทางศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ
๑) เดินทางไปศึกษาดูงานระหว่างวันเสาร์ที่ ๒๗ – วันจันทร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดน่าน
๒) พิจารณาการเดินทางไปศึกษาดูงานกากอุตสาหกรรม
๓) พิจารณาการจัดสัมมนาของคณะกรรมาธิการ เรื่อง “การเสนอความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ….”
ที่มาของภาพประกอบ https://blogs-images.forbes.com/jasonbloomberg/files/2017/03/bitcoin.jpg?width=960

aa1

aa2

|  324 views

Leave a Comment

*

scroll to top