วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » หน้าหลัก » กมธ. การเศรษฐกิจฯ ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการนโยบายการเงิน การคลังฯ ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจ ณ จ.เชียงใหม่

กมธ. การเศรษฐกิจฯ ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการนโยบายการเงิน การคลังฯ ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจ ณ จ.เชียงใหม่

มกราคม 19, 2018 5:52 pm by: Category: หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับคณะอนุกรรมธิการนโยบายการเงิน การคลัง งบประมาณและติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศ นำโดย พลอากาศเอก อานนท์ จารยะพันธ์
กรรมาธิการฯ และในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ ศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปจากผู้ว่าราชการจังหวัด คณะผู้บริหาร เกี่ยวกับความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง รวมทั้งแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ

274330 274331 274333 274334

|  207 views

Leave a Comment

*

scroll to top