วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ.เศรษฐกิจฯ  รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีเกษตรหลวงปางดะ จังหวัดเชียงใหม่

กมธ.เศรษฐกิจฯ  รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีเกษตรหลวงปางดะ จังหวัดเชียงใหม่

มกราคม 20, 2018 5:54 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันเสาร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง ร่วมกับคณะอนุกรรมธิการนโยบายการเงิน การคลัง งบประมาณและติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลอากาศเอก อานนท์ จารยะพันธ์ กรรมาธิการฯ และในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะผู้บริหาร เกี่ยวกับการดำเนินงานพร้อมทั้งเยี่ยมชมโครงการตัวอย่างเพื่อการศึกษาและติดตามการบริหารจัดการงบประมาณตามแผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

1516445242704

1516445274353

1516445276112

1516445278858

|  361 views

Leave a Comment

*

scroll to top