วันอาทิตย์ , 16 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » สนช. และอนุกรรมการโครงการ สนช. พบเยาวชน ลงพื้นที่จัดกิจกรรมสภาจำลอง ณ ห้องประชุมโรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี

สนช. และอนุกรรมการโครงการ สนช. พบเยาวชน ลงพื้นที่จัดกิจกรรมสภาจำลอง ณ ห้องประชุมโรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี

มกราคม 29, 2018 3:46 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน, สภาจำลองสัญจร, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันจันทร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและอนุกรรมการโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบเยาวชน ประกอบด้วย นายยุทธนา ทัพเจริญ และนายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมสภาจำลอง เพื่อเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาท้องถิ่นในจังหวัด โดยมีผู้ร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย เยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มนักเรียน และทีมสภาเด็กและเยาวชน และผู้แทนจังหวัดสุพรรณบุรีจากหลายภาคส่วน รวมจำนวน ๑๓๐ คน ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

โอกาสนี้ คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ยังได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสาระสำคัญของพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน การปลูกฝังให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศชาติและแก้ไขปัญหาของจังหวัด และการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนอีกด้วย

S__3948602 S__3948614 S__3948620 S__3948625

|  347 views

Leave a Comment

*

scroll to top