วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » รองประธาน สนช. คนที่สอง นำคณะ สนช. ประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการของจังหวัดสุพรรณบุรี

รองประธาน สนช. คนที่สอง นำคณะ สนช. ประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการของจังหวัดสุพรรณบุรี

มกราคม 29, 2018 5:12 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน Leave a comment A+ / A-

วันจันทร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมขุนแผน ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการของจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อรับทราบประเด็นปัญหาและความต้องการของจังหวัด ประกอบด้วย ปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหาผักตบชวา ปัญหาภัยแล้ง และปัญหายาเสพติด ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ
พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข สมาชิก สนช. กล่าวถึงปัญหาการกำจัดขยะมูลฝอยว่า มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งดำเนินการแก้ไข เนื่องจากปัญหาขยะถือเป็นวาระแห่งชาติ การบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันทั้งภาคราชการและภาคประชาชน ภายใต้การสนับสนุนจากภาคเอกชน ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะรับประเด็นปัญหาดังกล่าวไปขับเคลื่อนภายใต้บทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
สำหรับประเด็นปัญหาอื่น ๆ ขอให้จังหวัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำไปประกอบการพิจารณาดำเนินการแก้ไขภายใต้บทบาทอำนาจหน้าที่ต่อไป
โอกาสนี้ นายพีระศักดิ์ พอจิต รับหนังสือจากนายบุนชู จันทร์สุวรรณ์ นายกสมาคมกีฬารถจักรยานยนต์ ๓๖๐ องศา เรื่อง ขอให้อำนวยความยุติธรรม และส่งเสริมการแข่งขันกีฬารถจักรยานยนต์อีกด้วย

1517220403443 1517220402422 1517220398805 1517220413419 1517220400074 1517220401316 1517220412114 1517220417960

|  447 views

Related Posts

Leave a Comment

*

scroll to top