วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. …. สนช. ลงพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการแก้ปัญหาด้านทรัพยากรน้ำ

กมธ. วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. …. สนช. ลงพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการแก้ปัญหาด้านทรัพยากรน้ำ

มกราคม 31, 2018 9:46 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

242877

วันอังคารที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โครงการระบบระบายน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ตำบลท่าสาป ตำบลพร่อน และตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. …. นำโดย พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการ  ศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายข้อมูลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่สำคัญของพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งสภาพปัญหา อุปสรรคในการดำเนินการด้านทรัพยากรน้ำในพื้นที่จากเครือข่ายภาคประชาชนคณะกรรมการลุ่มน้ำปัตตานี ซึ่งคณะกรรมาธิการจะได้นำข้อมูลที่ได้รับจากการลงพื้นที่มาประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. …. ต่อไป

242867

242876

242866

|  249 views

Leave a Comment

*

scroll to top