วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » สมเด็จอัคคมหาพญาจักรี เฮง สัมริน ประธานสภาแห่งชาติราชอาณาจักรกัมพูชา และคณะ เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สมเด็จอัคคมหาพญาจักรี เฮง สัมริน ประธานสภาแห่งชาติราชอาณาจักรกัมพูชา และคณะ เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

กุมภาพันธ์ 1, 2018 3:40 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, ต่างประเทศ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สมเด็จอัคคมหาพญาจักรี เฮง สัมริน (Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei Heng Samrin) ประธานสภาแห่งชาติราชอาณาจักรกัมพูชา และคณะ รวม ๓๒ คน เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยได้เดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร ๒ เมื่อเวลา ๐๙.๔๕ นาฬิกา โดยมีนางสุวิมล ภูมิสิงหราช สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะผู้ต้อนรับเกียรติยศ พร้อมด้วยนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การต้อนรับ

เวลา ๑๑.๒๐ นาฬิกา ประธานสภาแห่งชาติราชอาณาจักรกัมพูชา และคณะ ได้เดินทางมายังรัฐสภา โดยได้วาง
พวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าตึกรัฐสภา
จากนั้น ได้เข้าพบหารือร่วมกับศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ
ห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑ โดยมีนางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และนายนัฑ ผาสุข ร่วมให้การต้อนรับ

ในโอกาสนี้ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้กล่าวต้อนรับคณะของประธานสภาแห่งชาติราชอาณาจักรกัมพูชาด้วยความยินดี ซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่ฝ่ายนิติบัญญัติของทั้งสองประเทศจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ที่จะนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างกัน พร้อมทั้งกล่าวชื่นชมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งมีในทุกระดับ ทั้งในระดับราชวงศ์ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานความช่วยเหลือแก่โครงการ Solar Cell ให้แก่วิทยาลัยกำปงเฌอเตียลของกัมพูชา ในระดับฝ่ายบริหารซึ่งผู้นำของทั้งสองประเทศได้พบปะในเวทีต่าง ๆ และในระดับผู้นำฝ่ายนิติบัญญัติได้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนอย่างสม่ำเสมอระหว่างกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาของทั้งสองประเทศ รวมถึงการพบปะกันในการประชุมระหว่างประเทศ อาทิ การประชุมสมัชชารัฐสภาเอเชีย (APA) สหภาพรัฐสภา (IPU) และ สมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) เป็นต้น จึงทำให้เชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกรัฐสภาของทั้งสองประเทศจะยังคงยั่งยืนต่อไป

ด้านประธานสภาแห่งชาติราชอาณาจักรกัมพูชา ได้กล่าวขอบคุณในการต้อนรับอันอบอุ่น พร้อมกล่าวย้ำถึงวัตถุประสงค์ของการเดินทางเยือนประเทศไทยในครั้งนี้ว่าเพื่อส่งเสริมและยกระดับความสัมพันธ์ในฐานะบ้านพี่
เมืองน้องให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อความมั่นคงในภูมิภาคและเพื่อเป็นการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง โอกาสนี้ ยังได้กล่าวชื่นชมรัฐบาลไทยและประชาชนคนไทยที่มีส่วนช่วยส่งเสริมและปกป้องผลประโยชน์ของ
ชาวกัมพูชาที่มาทำงานอยู่ในประเทศไทย และกล่าวเชิญชวนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเดินทางไปเยือน
ราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการเช่นกัน

DSC_8281 DSC_8282 DSC_8368 DSC_8369 DSC_8400 DSC_8416 DSC_8430

|  423 views

Leave a Comment

*

scroll to top