วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » ประธาน สนช. นำประธานสภาแห่งชาติราชอาณาจักรกัมพูชาและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี

ประธาน สนช. นำประธานสภาแห่งชาติราชอาณาจักรกัมพูชาและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี

กุมภาพันธ์ 2, 2018 11:41 am by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, ต่างประเทศ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้นำ สมเด็จอัคคมหาพญาจักรี เฮง สัมริน ประธานสภาแห่งชาติราชอาณาจักรกัมพูชา และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมี นางสุวิมล ภูมิสิงหราช สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พลเอก วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วม
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวต้อนรับคณะของประธานสภาแห่งชาติราชอาณาจักรกัมพูชาด้วยความยินดี ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาถือเป็นช่วงที่ดียิ่ง มีการหารือระหว่างรัฐบาลทั้งในเรื่องความมั่นคงชายแดน การเปิดด่านการค้าขายและด้านแรงงาน โดยที่ประเทศไทยมีการบริหารประเทศภายใต้นโยบาย Stronger together ที่เน้นการเติบโตของทุกฝ่ายรวมทั้งประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน และนโยบาย Thailand+1 อันได้แก่ ประเทศเพื่อนบ้านและนโยบาย Thailand 4.0 และเห็นว่าฝ่ายนิติบัญญัติมีความสำคัญในการออกกฎหมายเพื่อใช้บริหารประเทศและมีความสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมทั้งความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถาบันนิติบัญญัติของไทยและกัมพูชา
ด้านประธานสภาแห่งชาติราชอาณาจักรกัมพูชา ได้กล่าวขอบคุณในการต้อนรับอันอบอุ่น พร้อมกล่าวย้ำถึงวัตถุประสงค์ของการเดินทางเยือนประเทศไทยในครั้งนี้ว่าเพื่อส่งเสริมและยกระดับความสัมพันธ์ในฐานะบ้านพี่เมืองน้องให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อความมั่นคงในภูมิภาคและเพื่อเป็นการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง โอกาสนี้ ยังได้กล่าวชื่นชมรัฐบาลไทยและประชาชนคนไทยที่มีส่วนช่วยส่งเสริมและปกป้องผลประโยชน์ของชาวกัมพูชาที่มาทำงานอยู่ในประเทศไทย

DSC_8884 DSC_8895 DSC_8945 DSC_9000

|  662 views

Leave a Comment

*

scroll to top