วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » คณะ สนช. ลงพื้นที่เพื่อรับฟังสภาพปัญหาด้านการบูรณาการการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนใน จ. ภูเก็ต

คณะ สนช. ลงพื้นที่เพื่อรับฟังสภาพปัญหาด้านการบูรณาการการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนใน จ. ภูเก็ต

กุมภาพันธ์ 3, 2018 4:17 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

1517649001895

วันเสาร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านใสน้ำเย็น) อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ ในฐานะหัวหน้าคณะ พลเอก ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ และพลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย เดินทางลงพื้นที่เพื่อรับฟังสภาพปัญหาด้านการบูรณาการการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนในจังหวัดภูเก็ต ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พบประชาชน ณ จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ ซึ่งจากการรับฟังพบว่าปัญหาภาคเอกชนมี ดังนี้

๑. อาชีพมัคคุเทศก์ไทยได้รับผลกระทบจากมัคคุเทศก์เถื่อน หรือถูกกีดกันจากทัวร์ต่างประเทศที่จะใช้มัคคุเทศก์ชาติเดียวกันนำเที่ยวกันเอง
๒. ประสบปัญหาจากทัวร์ศูนย์เหรียญ ทัวร์ต่างชาติที่ไม่มีการแจ้งจดทะเบียนอย่างถูกกฎหมาย
๓. เส้นทางสัญจรในการท่องเที่ยวหลายเส้นทาง รถนำเที่ยวขนาดใหญ่ไม่สามารถเดินทางเข้าไปได้ เนื่องจาก
การจราจรติดขัด ติดสายโทรศัพท์-สายเคเบิลรกรุงรัง ทัศนียภาพไม่น่ามอง

๔. การท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดภูเก็ตขาดการสนับสนุน
๕. การพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตจะพัฒนาแค่บางกลุ่ม ไม่พัฒนาในระดับบูรณาการทั้งจังหวัด
๖. การบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรม คนกระทำผิดไม่เกรงกลัวกฎหมาย
๗. สถานที่ไม่เพียงพอในการรองรับนักท่องเที่ยว การขาดการประชาสัมพันธ์ในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติหรือสัตว์คุ้มครองให้แก่นักท่องเที่ยว
ทั้งนี้ ได้ขอรับการสนับสนุนในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ การพัฒนาจังหวัดภูเก็ตเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเป็นภาคธุรกิจนานาชาติ พัฒนาการใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความรู้สึกเป็นมิตร รู้สึกปลอดภัย การพัฒนากีฬากระดานโต้คลื่น การพัฒนาและป้องกันการท่องเที่ยวจากทัวร์ศูนย์เหรียญ และการสนับสนุนด้านงบประมาณ เพื่อพัฒนาบุคลากร อุปกรณ์ สวัสดิการ ในด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในการลงเล่นน้ำทะเล
โอกาสนี้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้แนะนำผู้เข้าร่วมเสวนาในบูรณาการการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนในจังหวัดภูเก็ต อาทิ การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ การรักษาสภาพแวดล้อม การจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว การจำกัด
วันท่องเที่ยว เพื่อให้ธรรมชาติได้ฟื้นฟู และพร้อมรับนักท่องเที่ยวในฤดูการท่องเที่ยวต่อไป การสร้างบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ทั้งภาษา ทักษะ และสร้างงาน เพื่อให้บุคลากรที่ท้องถิ่นสร้างขึ้นอยู่กับพื้นที่ การบูรณาการด้านเทคโนโลยี วัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว เพื่อการประชาสัมพันธ์แก่นักท่องเที่ยวในด้านการช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ ยังได้แนะนำช่องทางการร้องเรียน แจ้งปัญหามายัง สนช. แก่ผู้เข้าร่วมเสวนาด้วย

สำหรับข้อมูลที่ได้รับจากการรับฟังในครั้งนี้ สนช. จะได้รวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบต่อไป

1517649003458

1517649004852

1517649006378

 

|  257 views

Leave a Comment

*

scroll to top