วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » คณะ สนช. ลงพื้นที่ศึกษาสภาพปัญหาที่ดินในเขตพื้นที่ จ. ภูเก็ต ในโครงการ สนช. พบประชาชน

คณะ สนช. ลงพื้นที่ศึกษาสภาพปัญหาที่ดินในเขตพื้นที่ จ. ภูเก็ต ในโครงการ สนช. พบประชาชน

กุมภาพันธ์ 3, 2018 9:21 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

1517658509410

วันเสาร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๔๕ นาฬิกา ณ เทศบาลตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลเอก ดนัย มีชูเวท ในฐานะหัวหน้าคณะ และนายกิตติศักดิ์
รัตนวราหะ ลงพื้นที่ศึกษาสภาพปัญหาที่ดินในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พบประชาชน ณ จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และคณะ ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้สะท้อนปัญหา ดังนี้
๑. ปัญหาสิทธิในที่ดิน ประชาชนต้องการขอสิทธิที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคงและไม่ถูกทางภาครัฐเรียกคืนที่ดิน
ในภายหลัง โดยขอให้ภาครัฐดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับทุกชุมชนของจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งปัญหาการขาดระบบสาธารณูปโภค

๒. ปัญหาการออกเอกสารสิทธิของผู้ครอบครองที่ดินบนเกาะรายา (เกาะราชา) ตำบลราไวย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ที่มีประเด็นข้อเท็จจริงว่า กลุ่มนายทุนสามารถขอเอกสารสารสิทธิได้ แต่กลุ่มชาวบ้านไม่สามารถขอ
เอกสารสิทธิได้ โดยหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องได้ให้เหตุผลว่า เกาะรายา (เกาะราชา) ไม่มีภาพถ่ายทางอากาศ
จึงไม่สามารถออกเอกสารสิทธิให้ได้

พลเอก ดนัย มีชูเวท ได้ขอให้ประชาชนมีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และสำเนาหนังสือถึงประธาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อดำเนินแก้ไขปัญหาไปทั้งสองทาง

1517658510739

1517658512065

1517658513367

 

 

 

|  303 views

Leave a Comment

*

scroll to top