วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมชุมนุมผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ณ จังหวัดลำปาง

รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมชุมนุมผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ณ จังหวัดลำปาง

กุมภาพันธ์ 4, 2018 12:58 pm by: Category: กิจกรรมพิเศษ, กิจกรรมสำนักงานฯ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันอาทิตย์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง นางสาวสุภางค์จิตต ไตรเพทพิสัย รองเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะประธานอนุกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ เป็นประธานในพิธีปิดพร้อมมอบสัมฤทธิบัตรและให้โอวาทแก่ครูและนักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ โดยเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ) จำนวน ๑๒ จังหวัด ๔๑ โรงเรียน รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๖๔ คน

1517721123524

1517721124969

1517721126588

1517721127801

|  392 views

Leave a Comment

*

scroll to top