วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » สนช. ลงพื้นที่จัดกิจกรรมสภาจำลอง ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต

สนช. ลงพื้นที่จัดกิจกรรมสภาจำลอง ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต

กุมภาพันธ์ 4, 2018 1:24 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันอาทิตย์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและอนุกรรมการโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบเยาวชน ประกอบด้วย พลเอก ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ พลเอก พิศณุ พุทธวงศ์ และนายพิชญุตม์ พอจิต ลงพื้นที่จัดกิจกรรมสภาจำลอง เพื่อเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาท้องถิ่นในจังหวัด โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย เยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มนักเรียน ทีมสภาเด็กและเยาวชน และผู้แทนจังหวัดภูเก็ตจากหลายภาคส่วน รวมจำนวน ๑๕๘ คน ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดภูเก็ต

โอกาสนี้ คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ยังได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ การปลูกฝังให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศชาติและแก้ไขปัญหาของจังหวัด และการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนอีกด้วย

1517725285702 1517725288132 1517725286945 1517725289124

|  367 views

Leave a Comment

*

scroll to top