วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » คณะ สนช. ประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการของจังหวัดภูเก็ต เพื่อรับทราบประเด็นปัญหาต่าง ๆ

คณะ สนช. ประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการของจังหวัดภูเก็ต เพื่อรับทราบประเด็นปัญหาต่าง ๆ

กุมภาพันธ์ 4, 2018 5:57 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันอาทิตย์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต พลเอก ดนัย มีชูเวท สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจากรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง นำคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการของจังหวัดภูเก็ต เพื่อรับทราบประเด็นปัญหาและความต้องการของจังหวัด ประกอบด้วย ปัญหาที่ดินทำกิน ปัญหาด้านการจัดระเบียบการจัดการพื้นที่ชายหาดในจังหวัดภูเก็ต ปัญหาด้านการวางผังเมือง การคมนาคม และปัญหาอุทกภัยในจังหวัดภูเก็ต ปัญหาด้านการบูรณาการการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนในจังหวัดภูเก็ต และปัญหาด้านการบริหารจัดการสาธารณสุขในจังหวัดภูเก็ต ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ

พลเอก ดนัย มีชูเวท ได้ชี้แจงต่อผู้แทนส่วนราชการต่าง ๆ ที่เข้าร่วมประชุมว่า ข้อมูลปัญหาต่าง ๆ ทางสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหาโดยตรงจากประชาชนแล้ว และได้พิจารณาเห็นว่าประเด็นที่เป็นปัญหาที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของจังหวัด เช่น การออกเอกสารสิทธิที่ดินทำกินที่ส่งผลต่อเนื่องในเรื่องการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคนั้น ขอให้ทางจังหวัดนำไปดำเนินการโดยคำนึงถึงประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยและแจ้งผลการพิจารณาไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบ หากมีประเด็นข้อติดขัดจะได้หาทางแก้ไข สำหรับประเด็นปัญหาอื่น ๆ สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะเร่งรัดติดตามและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การแก้ไขต่อไป

โอกาสนี้ นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ยื่นหนังสือซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้แก่พลเอก ดนัย มีชูเวท ด้วย

1517741185923 1517741187474 1517741188935 1517741190263

 

|  458 views

Leave a Comment

*

scroll to top