วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม คณะอนุกมธ.บูรณาการและขับเคลื่อนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพและการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุม คณะอนุกมธ.บูรณาการและขับเคลื่อนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพและการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

กุมภาพันธ์ 5, 2018 11:44 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันอังคารที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ คณะอนุกรรมาธิการบูรณาการและขับเคลื่อนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพและการแพทย์แผนไทย ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย นายมหรรณพ  เดชวิทักษ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณามาตรการในการกำกับดูแล การป้องกันและการแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ สารพาราควอต ไกลโฟเซต และควอร์ไพรีฟอส ซึ่งมีข้อมูลด้านพิษวิทยาที่ส่งผลกระทบทางสาธารณสุข โดยเฉพาะการส่งผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งข้อเสนอ  เพื่อนำไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหา และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณะอนุกรรมาธิการได้เชิญผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผู้แทนจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และนักวิจัยจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อร่วมกันพิจารณามาตรการในการกำกับดูแล การป้องกันและการแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ สารพาราควอต ไกลโฟเซต และควอร์ไพรีฟอส ซึ่งมีข้อมูลด้านพิษวิทยาที่ส่งผลกระทบทางสาธารณสุข โดยเฉพาะการส่งผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งข้อเสนอ เพื่อนำไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหา สรุปได้ว่า ปัจจุบันมีข้อมูลทางวิชาการตรวจพบการตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผัก และผลไม้ รวมทั้งสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในทุกช่วงวัย ดังนั้น จึงควรมีการกำกับดูแลการใช้สารเคมีที่มีประสิทธิภาพ โดยทุกภาคส่วนควรบูรณาการร่วมกัน โดยคำนึงถึงสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นสำคัญ

162196 162193 162204 162209

|  203 views

Leave a Comment

*

scroll to top